Kangen-vand
 
...er en helt unik form for vand med flere betydelige sundhedsfordele. Det er skabt for at give en så tro kopi af gletchervand som muligt, da netop det har vist sig at have en række særligt livgivende egenskaber. 

Her i landet drikker vi primært vandhanevand og vand fra plastikflasker, som desværre er dødt vand. Med Enagic’s ioniseringsmaskiner kan du selv ændre dit vandhanevand til Kangen-vand med alle dertilhørende fordele.

Kangen-vand adskiller sig fra andet vand ved at være…


Basisk

Basisk er det modsatte af surt og betyder, at pH-værdien i vandet ligger højere end det neutrale 7. Kangen-vandet kan laves helt op til pH 9,5, og dette giver en unik mulighed for at neutralisere de syreophobninger, som vores typiske indtag af mad, drikke og øvrige levevis medfører i kroppen.

Dette forhold mellem syre og base er meget vigtigt for kroppens tilstand, og den såkaldte syre/base-balance har i hundredevis af år været brugt til at afhjælpe ubalancer og sygdomme.

 

Ioniseret

Ioniseret betyder, at vandmolekylerne får tilført en meget stor mængde ekstra elektroner og derved får en negativ, elektrisk ladning. Denne negative ladning er vigtig fordi, den har modsat spænding af kroppens frie radikaler.
 

De frie radikaler er ustabile iltatomer, som er positivet ladede, fordi de netop mangler en elektron i deres yderste skal. Molekylerne i Kangen-vandet har et stort elektronoverskud, som frigives og derved virker stærkt reducerende på de frie radikaler. 

 

Antioxidativt

Som beskrevet ovenfor reducerer vandet kroppens frie radikaler, som ellers fremmer nedbrydning af kroppens celler, og derved opstår en meget kraftig antioxidativ effekt. 

Antioxidanter er en videnskabeligt målbar størrelse, som angives i millivolt, og jo lavere dette tal er, jo sundere er en given substans.

På skalaen nedenunder ses på højre side nogle oxidative eksempler og på venstre side nogle antioxidative.

  
Bemærk, hvor meget mere effektiv Kangen-vandet er i forhold til citrusfrugter og torskelevertran.

Og på svimlende -800 millivolt ligger Enagic’s tre største ioniseringsmaskiner.

 Kangen-vands antioxidative virkning er så kraftig, at blot ét glas svarer til hele 5 kg. broccoli!
 

 

Struktureret

I normalt flaske- og vandhanevand samles molekylerne i klynger af 15-20 stykker. Kangen-vandet derimod bliver struktureret på en måde, så molekylerne samles i såkaldte mikroklynger af kun 4-6 stykker. Disse klynger er sekskantede og passer i form og størrelse med åbningen i cellemembranen, hvilket sikrer en hurtig og meget effektiv hydrering.

Mange elitesportsudøvere, som Tiger Woods, Steven Seagal, Manny Pacquiao, hele Seatle Seahawks-holdet og mange andre har derfor ekstra stor effekt af Kangen-vandet.

 
 
Filtreret

Det danske vandhanevand har i årtier haft et godt ry, når vi sammenlignede med andre steder i verden. Men desværre er det langt fra godt nok. Vores grundvand er blevet alvorligt forurenet gennem de sidste 60-70 år, og resultatet kan ses på målinger i hele landet, der langt overskrider de tilladte grænseværdier. Det er store mængder af sprøjtegifte og plasticforekomster, der tvinger vandværker til lukning og gennem ca. 30 år har skabt et marked for flaskevand.

Problemet med flaskevand er dog, at det heller ikke er specielt rent eller godt. Flere producenter benytter sig af overfladevand, og selv i de tilfælde, hvor der kun bruges kildevand, er det altså ikke renere end den undergrund, det kommer op af. Yderligere er flaskevand helt dødt, når det kommer til antioxidanter, og udover, at flaskerne medfører et stort plasticspild, er der i de fleste tilfælde risiko for, at emballagen afgiver uønskede stoffer til vandet. 

Kangen-maskinerne er udstyret med et førsteklasses filter, der ved hjælp af aktivt kul frasorterer lugt, vira, bakterier, okkersmag, kemiske rester som f.eks. pesticider, det meste mikroplastic samt selvfølgelig større fysiske bestanddele som rust og aflejringer fra rørene. 

Derudover frasorteres syremineraler som f.eks. Chlorid, Flourid, Nitrat og Fosfat i elektrolyseprocessen. 
 
 
 
 

 

Kangen Water Nordic | CVR: 40 10 62 43 | Sønderholmsvej 19, 2690 Karlslunde  | Tlf.: +45 22 50 79 43 | mail@stefancolind.dk